NEGACE

natta (akkadogram UL nebo Ú-UL, sumerogram NU); modifikuje jakýkoliv predikát kromě predikátu v rozkazovacím způsobu, stojí obvykle bezprostředně před slovesem, ale i topikalizováno vlevo atd.

le-e- (imperativní či přací) prohibitivní partikule; ve významu imperativu či přání, pojí se s přítomným časem , zřídka se skutečným tvarem imperativu: lee paaiši "nechoď"

naawi- "ještě ne"; typicky ve větách typu kuitman ... naawi uezzi "když ještě nepřišel" ve významu "dříve než přijde"

nu-u-ma(-a)-an vyjadřuje negativní přání subjektu LUGAL-uš nuuman uezzi "král si nepřeje přijít"

ne/ikku  (otázka očekávající kladnou odpověď, typu, angl. ...isn´t, is he?)