SYNTAX

Větný pořádek slov je shodný v hlavních i vedlejších větách - SOV (stejně jako rekonstruujeme pro praindoevropštinu). Slovesem tedy věta obvykle končí. Dále je možná  topikalizace (nejčastější; větný člen (např. sloveso, negace, objekt) se může přesunout na první pozici ve větě nebo hned za enklitický řetězec na začátku věty), extrapozice (větný člen jiný než subjekt a přímý objekt je v postavení vpravo od finitního slovesa) nebo levostranná či pravostranná dislokace (subjekt či objekt stojí mimo větu nalevo či napravo)..