ORTOGRAFIE

Přehled chetitských klínových znaků nalezneme např. v Hethitisches Zeichenlexikon (Rüster, Neu 1989), kde je přehled všech znaků používaných pro chetitštinu, jejich čtení chetitské, eventuálně akkadské i sumerské, a přehled všech používaných sumerogramů. Popsaných znaků je celkem 375, a u každého nacházíme základní a variantní podoby. 

Ke značení a transliteraci tabulek

Tabulky se překlápějí po spodní hraně (nikoli po levé boční, jako kniha).

Strany tabulek se obvykle značí: přední strana obv. (obverse), adv. (adverse) nebo vs. (verso, či z německého Vorderseite, v tom případě s velkým písmenem, Vs.), zadní strana tabulky rev. (reverse) nebo Rs. (Rückseite).

Řádky tabulky se označují latinskými číslicemi 1., 2. atd. Pokud začátek textu chybí a číslovaná první řádka zjevně není skutečnou první řádkou textu, je číslice "očárkovaná": 1'., 2'. atd.

Většina tabulek byla členěna do odstavců.  V transliteracích se odstavce značí různě - mezerou, vodorovnou čarou či par.1, par.2 atd. Zjednodušeně lze říci, že tak jako v češtině odstavce dělí text na logické bloky. Při podrobnějším zkoumání je situace složitější, dělení má sice svá stylistická pravidla, ale tzv. "logické bloky" nejsou univerzálně chápanou entitou. V transliteraci se vyznačují místa fyzického poškození tabulky. Podrobnější informaci o stavu tabulky poskytuje fotografie či alespoň autografie. Autografie či fotografie jsou dostupné buď jako knižní edice (viz. bibliografie, edice KBo, KUB a IBoT) nebo online na stránkách chetitologického portálu (fotografie na www.hethport.adwmainz. de/fotarch, vyhledávání probíhá přes Konkordanci (www.hethport. uni-wuerzburg.de/hethkonk), kde lze zadat číslo CTH, KBo nebo KUB či jiné publikační číslo, a ve sloupci Inventarnummer vidíme ikonu s odkazem na fotografii. Autografie je k dispozici ve sloupci Publikation). 

K slabičným hodnotám znaků, konvencím, znakové homofonii a polyfonii a multivalenci viz zatím Hoffner, Melchert 2008: 11-24.