SUBSTANTIVA, ADJEKTIVA

Flexe substantiv a adjektiv 

Chetitština rozeznává devět pádů. 

Koncovky nominativu a akuzativu se liší v závislosti na rodu skloňovaného substantiva. V plurálu se nevyskytuje vokativ a alativ (nazývaný též direktiv) a ablativ s instrumentálem mají v obou číslech stejný tvar. 

Použití nám známých chetitských pádů zhruba odpovídá použití českých (je to případ nominativu, akuzativu, genitivu, vokativu, instrumentálu a dativu-lokativu, který v sobě zahrnuje funkce českého dativu a lokálu, tj. 3. a 6. pádu). Dalšími jsou alativ, ergativ a ablativ. 

Alativ, směrový pád "na jaké místo, k čemu, do čeho" pouze v OH v singuláru (v NH  nahrazen dativem-lokativem). Ergativ se používá v případě, že jméno v neutru má být podmětem tranzitivního slovesa. Ablativ odpovídá na otázku "odkud, z čeho".

                                                          Flexe substantiv a adjektiv

                                         singulár                                                                 plurál 

                      starochet.                 novochet.                            starochet.                    novochet. 

nominativ c.   -š, -Ø                             -š                                                 -eš                               -uš, -eš, -aš

akuzativ c.      -(a)n                                                                                   -uš                              -uš, -eš, -aš 

nom.-akuz. n. -Ø, -n                                                                                -Ø, -a                        -Ø, -a, -i 

genitiv             -aš                                                                                      -an, -aš                     -aš 

dativ/lokativ   -i, -ya, -Ø                    -i, -e, -ya, -ai                       -aš 

vokativ            -e, -i, -Ø                       -Ø                                                          není 

ablativ                                                                    -az(a) 

instrumentál                                                       -it, -d/ta 

alativ                -a                                                                          není 

ergativ             -anza                                                                                   -anteš