ČÍSLOVKY

V textech nalézáme číslovky základní, řadové, násobné, druhové a zlomky (viz Hoffner, Melchert 2008:153). V klínopise je reprezentují numerické znaky, v transliteraci bývají vyznačeny arabskou či římskou číslicí. Slabičný zápis většiny číslovek není znám. Ze základních číslovek jsou (jen v některých pádech) zaznamenány číslovky 1 (např. šiedani d./l.sg.), 3 (teriyaš gen.sg) a 4 (miewaš nom.sg.). V tom případě odpovídá koncovka číslovky pádu řídicího jména (není zde genitivní vazba, jak známe z češtiny: pět kopretin gen.pl.). Číslovky jedna a dva vykazují flexi téměř shodnou s flexí zájmen. Stovky se zapisovaly akkadogramem ME, tisíce LIM. Předměty bylo možno počítat jak jednotlivě, tak po sadách (nerozlišujeme přitom počitatelné a nepočitatelné jako v angličtině), kde se k číslovce přidává akkadský sufix -NŪTUM (v singuláru) nebo TAPAL (v plurálu). Násobné číslovky poznáme podle akkadského sufixu -ŠU "krát", chet. -anki, -kiš/-iš. Zlomky byly vyjádřeny sumerogramem MAŠ (sg.) či MAŠ.ḪI.A (pl.).

                                         Číslovky (se slabičným zápisem)

základní        šī- "jeden", teri- "tři", meu- "čtyři" (šiptamiya- jméno nápoje, snad z čísla                            "sedm"), yugan "pár" 

řadové           hantezzi(ya)-"první", dān- "druhý", III-an, IV-in, V-in 

zlomky          MAŠ "půl", fonetické komplementy vyjadřující zlomky -iš, -li, -li-eš 

násobné        fonetický komplement -anki, -kiš/-iš 

podílné          -ÀM, -TA. ÀM 

                                          Logografické zápisy 

ME "sto", LI-IM "tisíc", SIG7 "desetitisíce", I-NŪTIM a TAPAL (pro víc než jedna) "sada, porce", pro počítání kolektiv, ŠU "krát".