OTÁZKA

Přímé otázky

Nedochází ke změně pořádku slov. Otázky typu Ano-ne nelze v textu odlišit od oznamovacích vět (pro intonational marking, viz Hoffner, Melchert 2008: 349). Otázky bývají uvedeny tázacími zájmeny (kui- "kdo, co"), adjektivy (kui- "jaký") či adverbii (mahhan "jak", kuit handa "proč", kuedani šer "z jakého důvodu", kuwat, kuit "proč", kuwapi "kde", kuwapit "kde, kam")

Nepřímé otázky 

nějčastěji následují za hlavní větou. Jsou k ní připojeny bezespojkově. V hlavní větě se objevují především slovesa šak- "znát", auš- "vidět", hatrai- "psát", punušš- "ptát se". Dále spojka man "jestli" a kui- "kdo, co", kuwapi "kde", mahhan "jak"